Dominique Ebbeng

Zonder twijfel, zo heet mijn huidige expositie bij de Han in Nijmegen. 
Zelfs als er nog geen verfstreek staat, slaat de twijfel al toe. Gelukkig heeft het twijfelen een groot voordeel. Door te twijfelen aan je eigen uitspraken blijf je je ontwikkelen. Uiteindelijk is twijfel interessanter dan iets heel erg zeker weten. De kans dat je er dan naast zit is heel erg groot.Mijn werk is niet precies van tevoren bedacht, maar gaandeweg ontstaan. In de verflaag zie je soms nog hoe het eerst was. Uiteindelijk wil ik dat het beeld iets vanzelfsprekends heeft, juist het tegenovergestelde van twijfel. Het klopt of het klopt nog niet”.